עבור: השר להשכלה גבוהה ומשלימה
קטגוריה: חינוך

הפסקת הפגיעה בסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון

הבינו את הבעיה והפיתרון השתתפו בדיון

חתימה על העצומה מהווה הסכמה לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות.
חתימה על העצומה
תומכים בעצומה 326 תומכים
32 % הושלמו מתוך 1,000 יעד העצומה
העצומה נפתחה
הגענו ל-20 חתימות
הגענו ל-100 חתימות
הגענו ל-300 חתימות
בדרך ל-600 חתימות
העצומה הושלמה!

בהמשך למגבלות נגיף הקורונה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב החליטה לקיים את בחינות סמסטר ב' באמצעים מקוונים תוך שימוש במערכות ייעודיות המנוהלות על ידי מדור הבחינות באוניברסיטה ואשר נועדו לשמור על טוהר הבחינות.

בהתאם לבקשת אגודת הסטודנטים, החליטה האוניברסיטה על נרמול ציונים, חיובי או שלילי, בחלק משמעותי מהקורסים כך שנרמול חיובי נובע מהתחשבות בלמידה המורכבת שהתנהלה באופן מקוון במהלך הסמסטר ואילו נרמול שלילי יתקיים בשל החשש לביצוע העתקות מצד סטודנטים והפרה של טוהר הבחינות.

חשוב לציין, כי למרצים בקורסים יש בחירה האם לקיים את המבחן דרך מדור בחינות, שאחראי בין היתר על השמירה על טוהר הבחינות, או לקיים זאת בצורה עצמאית בעזרת פיקוח של סגל הקורס.

לצערנו, אכן התקיים נרמול ציונים שלילי במספר רב של קורסים מהסיבה כי הציון הממוצע היה גבוה מהציון הממוצע של 3 השנים שעברו ומהסיבה כי סטיית התקן הייתה נמוכה. פעולה זו של נרמול ציונים שלילי (פקטור שלילי) בתקופה זו ומסיבות אלו מהוות פגיעה בנו הסטודנטים מהסיבות שיפורטו להלן:

1. איננו מצדיקים הפרה של טוהר הבחינות ומעשי העתקה ע"י סטודנטים וברור לכל כי הם האחראים הבלעדים למעשיהם וטוב שישאו בהשלכות לכך. אך עם זאת, האחריות על אכיפת טוהר הבחינות מוטלת על האוניברסיטה ועליה לעשות ככל הניתן על מנת לייצר תנאים למבחן הוגן תוך חיוב כלל המרצים לעמוד בסטנדרט הנקבע. באם המרצים לא עמדו בסטנדרט הנקבע, עליהם לקבל את האחריות על קבלת התפלגות ציונים שאינה תואמת את הציפיות ו/או השונה משנים עברו . כמו כן, במידה והאוניברסיטה לא יכולה לפקח על הבחינה בצורה מספקת, עליה למצוא הערכה חלופית או לדחות את הבחינה.

2. נרמול הציונים השלילי מהסיבות שפורטו לעיל מהווה 'עונש קולקטיביכלפי כלל הסטודנטים בקורסים. זאת בעוד רובנו המכריע שומרים על נהלי הבחינה ומקבלים את הציון על סמך כישורנו וכביטוי להשקעתנו. עונש זה פוגע קשות בנו הסטודנטים לאחר שהשקענו את זמננו ומאמצינו על מנת לעבור בהצלחה את הקורס וזאת ללא עוול בכפינו.

3. ההשערה כי התפלגות הציונים מבטאת הפרה של טוהר הבחינות היא מכלילה ונחפזת. באם אין לאוניברסיטה דרך לבדוק או להוכיח זאת הרי שהשערה זו בגדר ספקולציה גורפת הפוגעת בכלל הסטודנטים ואף עלולה להוות הפרה של הקוד האתי בין האוניברסיטה לבנינו, הסטודנטים.

4. הפגיעה בכלל הסטודנטים בצורה גורפת ומכלילה כל כך יוצרת תחושה שלילית וירידה במוטיבציה להמשיך ולהשקיע על מנת להצליח. יתרה מזאת, פעולה זו מעודדת העתקות וחוסר השקעה מהסיבה שהתוספת לציון בעקבות העתקה גבוה מהניכוי שנעשה ע"י הפקטור השלילי. נוסף על כל אלו, הפגיעה בממוצע הציונים של סטודנטים רבים מתוכנו פוגע בצורה ישירה בעתיד האקדמי והתעסוקתי שלנו ולכן מהווה פגיעה לטווח ארוך בנו הסטודנטים.

הפיתרון שהעצומה מציעה

בשל הסיבות שפורטו אנו ,החתומים על העצומה, דורשים מהנהלת האוניברסיטה להעלות באופן רטרואקטיבי את הציונים לערכם המקורי מלפני מתן הפקטור השלילי ובאופן מיידי.

בנוסף אנו מצהירים כי כל הסדר שנקבע לפני פרסום העצומה (במידה והיה כזה) עם התאגדות הסטודנטים בנוגע לנרמול ציונים שלילי, נעשה שלא על דעתנו וללא הסכמתנו !

לכן אנו מחדדים את קריאתנו לתקן את המצב ולהתחשב בנסיבות המורכבות שבהן נאלצנו להתמודד הסמסטר. יתר על כן, אנו מבקשים כי כל מתח פוליטי ומקצועי בין הדרגים בממשלה לבין התאגדות האוניברסיטאות לא ישפיע ויפגע בנו הסטודנטים.

חתימה על העצומה ותמיכה במטרה

חתימה על העצומה
חתימה על העצומה מהווה הסכמה לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות.
חתימה על העצומה

השתתפות בשיחה על העצומה

הפסקת הפגיעה בסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון

מעולה! מעדכנים את חתימתך

אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. המשך גלישתך מהווה הסכמה למדיניות העוגיות שלנו.
אחלה, מאושר
לקריאה מורחבת
התחברות למערכת העצומות
שכחתי סיסמא
התחבר/י
אין חשבון עדיין? בואו ניצור אחד חדש
הרשמה לאתר
הרשמה לאתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות.
חזרה להתחברות
הרשמה לאתר