עבור: קן תנועת נוער מכבי- גדרה
קטגוריה: נדל"ן ובינוי

מטרדי רעש והתכנון בשכונת גולדה החדשה

הבינו את הבעיה והפיתרון השתתפו בדיון

חתימה על העצומה מהווה הסכמה לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות.
חתימה על העצומה
תומכים בעצומה 90 תומכים
90 % הושלמו מתוך 100 יעד העצומה
העצומה נפתחה
הגענו ל-2 חתימות
הגענו ל-10 חתימות
הגענו ל-30 חתימות
הגענו ל-60 חתימות
העצומה הושלמה!

מוגשת בזאת, התנגדות לתוכנית המפורטת מס' 460-0833962 שם התוכנית : החלפת שטחים בין שצ"פ ושטח למבני ציבור-שכונת גולדה, גדרה  

מטעם בעלי קרקעות ובתים (להלן: "המתנגדים"), בסמוך לשטח המוגדר(להלן: "התכנית").

המתנגדים הינם בעלי זכויות במקרקעין הצמודים לתוכנית ו/או סמוכים לה ו/או בסמוך לשטח המגדר כשטח שצ"פ צפויים עקב התוכנית שמטרתה החלפת שטחיים בין מגרש לבנייני ציבור שצ"פ להיפגע באופן אישי מהוראותיה של התוכנית.

רקע

מטרות התוכנית

החלפת שטחים בין מגרש לבנייני ציבור לקטע משצ"פ לצורך הקמת קן תנועת נוער "מכבי", ללא שינוי בשטחים של יעודי הקרקע, וכן קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בין הדרך הקרובה למגרש לבנייני ציבור.

תיאור התוכנית

שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח ליעוד מבנים ומוסדות ציבור-לפי סעיף 62א(א)(1).

קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בתחום שצ"פ לפי סעיף 62א(א)(19).

נימוקי ההתנגדות

טיעוני ההתנגדות הינם במישור המשפטי, התכנוני - סביבתי ופגמים שונים בתקנון התוכנית כאחד. עם זאת, די בכל מישור כשלעצמו בכדי לדחות את התכנית במתכונתה הנוכחית. נימוקי ההתנגדות יפורטו בקיצור המתחייב, והמתנגדת שומרת את זכותה להרחיב בנוגע להם בעת הדיון בהתנגדויות.

על-פי התכנית יוחלפו ייעודי הקרקע בין שטח שמיועד לבנייני ציבור לקרקע שייעודה לשצ"פ (ראה נספח מצורף)

אישור התכנית במתכונתה הנוכחית יהיה בבחינת שינוי קיצוני מן הבחינה תכנוני של הקרקע התקפה בחוזים הקיימים, יפגע בראש ובראשונה באופן קיצוני ובלתי סביר, באינטרסים מסוגים שונים של התושבים שרכשו זה מכבר קרקעות/דירות באזור.

המועצה התחייבה לשטח המסומן כגוש 80050 חלקה 46 תת חלקה 57 כשטח ציבורי פתוח שבו לא יבנה דבר.

חלק גדול משיקולי המתנגדים לרכוש באזור זה קרקעות הסתמך על כך שקרקע הינה שצ"פ ועל סמך נתון זה בוצעו תכוניות אדריכלות ונלקחו שינויים בידיעה כי בקרקע הנ"ל לא יבנה בעתיד דבר

התוצאות שתוכנית זו עשייה לגרום זה ליצירת היצע מגורים ברמת חיים ירודה מראש. ירידת ערך הנכסים, מטרדי רעש והתכנון, חייב לכלול שיקולים מסוגים שונים, ביניהם גם השיקול אודות מידת הפגיעה בזכותו היסודית של הפרט אשר הסתמך על הקיים ואף כלכל צעדיו בהתאם.

אישור התכנית במתכונתה הנוכחית יביא לפגיעה בלתי הפיכה ובלתי סבירה בציפיותיהם הלגיטימיות של תושבי האזור.


הפיתרון שהעצומה מציעה

ביטול התוכנית הפוגענית התכנית במתכונתה הנוכחית יהיה בבחינת שינוי קיצוני מן הבחינה תכנוני של הקרקע התקפה בחוזים הקיימים, יפגע בראש ובראשונה באופן קיצוני ובלתי סביר, באינטרסים מסוגים שונים של התושבים שרכשו זה מכבר קרקעות/דירות באזור.

חתימה על העצומה ותמיכה במטרה

חתימה על העצומה
חתימה על העצומה מהווה הסכמה לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות.
חתימה על העצומה

השתתפות בשיחה על העצומה

מטרדי רעש והתכנון בשכונת גולדה החדשה

מעולה! מעדכנים את חתימתך

אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. המשך גלישתך מהווה הסכמה למדיניות העוגיות שלנו.
אחלה, מאושר
לקריאה מורחבת
התחברות למערכת העצומות
התחבר/י
אין חשבון עדיין? בואו ניצור אחד חדש
הרשמה לאתר
הרשמה לאתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות.
חזרה להתחברות
הרשמה לאתר